GEMU Diaphragm Valve Model 660     

“GEMU Diaphragm valve Model 660 Integrated high precision stroke limiter easy to adjust.”

  • งานตวงในกลุ่มอุตสาหกรรมยา วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการตวงเข้าบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น vial dosing application หรือการตวงเพื่อผสมสารออกฤทธิ์ (API) นั้น มีความต้องการความแม่นยำในการเติม หรือตวง สูงมากพิเศษ กล่าวคือหากการเติมส่วนผสมมีการคลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้สารออกฤทธิ์ใช้ไม่ได้ตามมาตรฐาน การผลิตนั้นอาจถือว่าผิดสเปค (OOS : Out Of Spec) และเกิดความสูญเสียมหาศาล (ตัวยา หรือวัคซีนบางชนิด มีมูลค่าสูงถึงกิโลกรัมละล้านบาท) ขั้นตอนการ filling และ Dosing จึงมีสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  • งาน high precision filling & dosing เกี่ยวข้องกับการออกแบบตั้งแต่ความดันในระบบ รวมทั้งระยะทางจากจุดกระจายของไหลถึงตำแหน่งวาล์วแต่ละตัว ซึ่งแม้ว่าการออกแบบทางวิศวกรรมจะแม่นยำมากแล้ว หากแต่ในทางปฏิบัติ มักมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย การปรับวาล์วตัวใดตัวหนึ่ง จะส่งผลกระทบต่ออัตราการไหลของวาล์วที่เหลือทุกตัว ทำให้ไม่ง่ายที่จะปรับจนวาล์วทุกตัวได้อัตราการไหลที่น้อยเท่ากัน ด้วยเหตุนี้ วาล์วที่สามารถปรับความละเอียดได้สูง จึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในการแก้ไขความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น เพื่อควบคุมอัตราการไหลได้อย่างละเอียดแม่นยำ และสะดวก โดย GEMU 660 สามารถปรับความละเอียดในการเปิดวาล์ว (stroke adjustment) ได้ถึงระดับ 0.1 มม. ต่อการหมุน 1 ขีดสเกล จากการหมุนบริเวณด้านนอกของหัวขับโดยตรง นอกเหนือจากนี้ GEMU 660 ยังออกแบบมาให้เลือก air connection ได้ทั้งสองด้านเพื่อสะดวกต่อการติดตั้งกรณีที่พื้นที่จำกัด จึงถือว่าเป็นวาล์วอุดมคติสำหรับงานตวงเติม ในอุตสาหกรรมยา เครื่องดื่มหรือแม้แต่อุตสาหกรรมฟอกย้อม ที่ต้องการ dosing สีย้อมในปริมาณน้อย และแม่นยำ
  • GEMÜ เป็นผู้นำด้านการผลิตวาล์วและอุปกรณ์วัดจากประเทศเยอรมันซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากว่า 55 ปี พิสูจน์ได้จากการมีสาขามากกว่า 27 สาขาทั่วโลก ที่สามารถให้บริการ เลือกสรร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบโจทย์ตามมาตรฐาน หรือการควบคุมอุปกรณ์ของแต่ละประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ เนื่องจากความเชี่ยวชาญในการออกแบบกลไกภายในวาล์วได้หลากหลาย ส่งผลให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ตามประเภทการใช้งานของลูกค้า โดยเฉพาะงานตวง (dosing) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Pharmaceutical & Biotech, Beverage

https://www.tvp.co.th/product-category/gemu

รายละเอียดเพิ่มเติม : GEMÜ 660