Small problems can cause severe consequences
“use best part of Fluid Control and FA equipment”

 
 

High performance products from our trusted partner
“worldwide well-known brands”

 
 

Reliable delivery service “on time- every time.”
Full experienced advices, Professional supports.

1
1

Gemu Page

Pisco Page

Hafner Page

MEDAN Page

Bar Page

Wika Thailand Page

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ที.วี.พี. วาล์ว แอนด์ นิวแมติค จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย
คุณธิดา เกรียงหิรัญ เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทวาล์วอุตสาหกรรม, อุปกรณ์วัดคุม และอุปกรณ์นิวแมติค โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากโรงงานชั้นนำของโลก 4 แบรนด์ คือ GEMU, PISCO, BAR และ MEDAN รวมถึงได้รับสิทธิ์ทางการขายในยี่ห้อคู่ค้าอื่นอีกมากมาย

บริษัทฯดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันมีพนักงาน 28 คน โดยมีพนักงานในแผนกจำหน่ายและดูแลลูกค้า 12 คน เพื่อให้ความมั่นใจว่าสินค้าได้รับการแนะนำ และบริการเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากจำนวนลูกค้าประจำที่เพิ่มมากขึ้น และการได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน และผู้รับเหมาที่มีการพูดคุยปรึกษา และมอบความไว้วางใจ ในการสั่งซื้อสินค้าสำหรับงานโปรเจ็ค ในกลุ่มงานที่ทางบริษัทฯ เชี่ยวชาญ

วิสัยทัศน์

แม้ว่าตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก หากแต่ความจริงก็คือ
(1) เป็นไปไม่ได้ที่สินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จะมีความเชี่ยวชาญในทุกๆอุตสาหกรรม
(2) สิ่งที่ลูกค้าบอกเล่าความต้องการ กับความต้องการที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

ฉะนั้น โดยแนวคิดนี้ บริษัท ที.วี.พี. วาล์ว แอนด์ นิวแมติค จำกัด จึงมีโอกาสในการสร้างความแตกต่าง และสร้างคุณค่าจากช่องว่าง (1) และ (2) ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการในวงการนี้ได้

โดยทางบริษัทฯ จะเน้นย้ำความเชี่ยวชาญในกลุ่มงาน หรือกลุ่มอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้

  • วาล์วและอุปกรณ์วัดคุม สำหรับระบบน้ำอุตสาหกรรมผลิตยา น้ำเกลือ วัคซีน รวมถึงโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ และโรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม
  • วาล์วและอุปกรณ์วัดคุม สำหรับระบบบำบัดน้ำดี น้ำเสีย ในทุกอุตสาหกรรม
  • วาล์วและอุปกรณ์วัดคุม สำหรับงานเคมีในระบบน้ำ โรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม และโรงไฟฟ้า
  • อุปกรณ์สุญญากาศ ในงานหยิบ-จับ-ยก-วาง รวมถึงอุปกรณ์วัดคุม สำหรับระบบลำเลียงอัตโนมัติ โรงงานฉีดพลาสติก ขึ้นรูปโลหะ ชิ้นส่วนยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์
  • อุปกรณ์นิวแมติคทั่วไป สำหรับทุกอุตสาหกรรม

พันธกิจ

บริษัท ที.วี.พี. วาล์ว แอนด์ นิวแมติค จำกัด จะคงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสินค้าจากผู้ผลิตระดับโลก ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสินค้าอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่ง ในกลุ่มวาล์วและอุปกรณ์วัดคุม สำหรับระบบน้ำในอุตสาหกรรมยา โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กับโรงงานโดยตรง ผ่านการอบรม ณ โรงงานลูกค้า หรืองานสัมมนา และผ่านทางออนไลน์ในอนาคต

ในกลุ่มงานระบบเคลื่อนที่อัตโนมัติ บริษัทฯ จะขยายส่วนแบ่งตลาดในหมวดอุปกรณ์สุญญากาศ หยิบ-จับ-ยก-วาง โดยสื่อสารกับโรงงาน และผู้รับเหมา ในภาพของผู้เชี่ยวชาญงานแวคคั่ม ทั้่งในเชิงความรู้และตัวสินค้า ผ่านการอบรม ณ โรงงานลูกค้า หรืองานสัมมนา และผ่านทางออนไลน์ในอนาคตเช่นกัน

ส่วนด้านการสนับสนุนการขายและการบริการ บริษัทฯ จะมีการประเมินความต้องการจริง และความต้องการแฝง ตลอดจนการเก็บสินค้าคงคลังในลักษณะ consignment agreement ในทุกรายการสินค้า เพื่อพัฒนาแผนการสำรองสินค้าคงคลัง ให้มีขีดความสามารถในการบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะอาศัยการประเมินจากบุคลากรร่วมกับซอฟท์แวร์ เป็นประจำสม่ำเสมอ